ผลไม้ฟรีซดราย

ผลไม้ฟรีซดราย

Petite-pop เลือกใส่ผงผลไม้ฟรีซดรายระดับพรีเมี่ยมแท้ 100% โดยไม่มีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาล เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และ คุณทราบหรือไม่ว่า ผลไม้ฟรีซดรายนั้น จากการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่า กระบวนการฟรีซดรายลดคุณภาพวิตามินและคุณค่าของผลไม้ ไปในระดับเล็กน้อย หรือ ที่เรียกว่า Miniscule เท่านั้น...

Read More
การรับรอง GMP คืออะไร ?

การรับรอง GMP คืออะไร ?

Good Manufacturing Practiceเรียกย่อว่า GMP คือการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ...

Read More
Be healthy, Be happy!